Mokyklos mokytojai

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Kokią įstaigą baigė? Kada?

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija(nurodyti dalyką)

Pareigos

Papildomos pareigos

1.

Rimantas Balanevičius

VVPI,

1981

Matematikos mokytojas

matematikos vyr.

mokytojas

direktoriaus

pavad.ugdymui,

matematika

 

2.

Laimutė

Budreikienė

VVP,
1984

Fizikos mokytoja

fizikos mokytoja

mokytoja

Klasės vadovė

3.

Rita Bylienė

VPU,
2011

Lietuvių kalbos mokytoja

lietuvių kalbos vyr. mokytoja

mokytoja

 

4.

Sonata Rutkauskienė

ŠU,
2011

Anglų kalbos mokytoja

anglų kalbos mokytoja

mokytoja

Klasės vadovė, mokyklos tarybos narė, metodinės tarybos pirmininkė

5.

Toma Janulevičiūtė

LEU,

2015

Lietuvių k. mokytoja

lietuvių kalbos mokytoja

mokytoja

 

6.

Rima

Gutkovienė

LEU,

1986

Lietuvių kalbos mokytoja

lietuvių kalbos vyr. mokytoja

mokytoja

 

 

7.

Kęstutis Rakauskas

VVPI,
1981

Matematikos mokytojas

matematikos

mokytojas

mokytojas

Viešųjų pirkimų organizatorius

8.

Edita Matusevičiūtė

MK

2013

lietuvių kalbos ir tikybos mokytoja

lietuvių kalbos mokytoja

mokytoja

klasės vadovė

9.

Asta Vencienė

ŠU,
2006

Etikos mokytoja

etikos mokytoja

mokytoja

 

10.

Renata Kentnerienė

ŠU,
2011

Istorijos mokytoja

istorijos mokytoja

mokytoja

 

11.

Irena Virškuvienė

VVPI,
1975

Rusų k. mokytoja

mokytoja

rusų k. mokytoja

metodininkė

mokytoja

Mokyklos tarybos pirmininkė

12.

Albina Ščitnik

KVPI,

1979

Vokiečių kalbos mokytoja

vokiečių kalbos mokytoja

mokytoja

 

13.

Vilma Kriščiūnaitė

VPU,
1996

Matematikos ir informatikos mokytoja

 

informacinių technologijų  ir matematikos vyr. mokytoja

mokytoja

 

14.

Violeta Maknavičiūtė

VVU,
1976

Biologijos-chemijos dėstytoja

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja

 

15.

Leonas Zdancevičius

VU,
1976

Biologijos-chemijos dėstytojas

chemijos mokytojas

metodininkė

mokytojas

 

 

16.

Reda Buividavičienė

VPU,

2000

Geografijos mokytoja

geografijos vyr. mokytoja

mokytoja

 

17. Gitana Literskytė- Katkevičienė

VPU,

2000

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja lietuvių kalbos vyr. mokytoja mokytoja
18. Vilija Gaurienė

ŠU,

2008

Muzikos mokytoja muzikos vyr. mokytoja mokytoja